ฝาก 100 รับ 200

ฝาก 100 รับ 200 รายชื่อมือกลองระดับโลกที่จะมาร่วมงาน Seoul Drum Festival

ฝาก 100 รับ 200 รายชื่อมือกลองระดับโลกที่จะมาร่วมงาน Seoul Drum Festival

ฝาก 100 รับ 200 จำนวนหนึ่ง จะไปเยือนกรุงโซลในเดือนนี้เพื่อสาธิตทักษะการตีกลองที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาในช่วง “เทศกาลกลองในกรุงโซล” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 มิถุนายนที่ เกาะ...

Continue reading...